(Ağu 31, 2022) Açıklamalar Read more...   |    (Nis 30, 2022) Açıklamalar Read more...   |    (Şub 24, 2022) Açıklamalar Read more...   |    (Oca 23, 2022) Açıklamalar Read more...   |    (Ağu 31, 2021) Açıklamalar Read more...   |   

Yerküre halkların, emekçi sınıfların eylem adımlarıyla ve ayaklanmalarıyla sarsılıyor. Dünya ayakta! Bir çağ dönümündeyiz.

Bir yerde başlayan hareket hızla başka yerlere sıçrıyor. Kısa bir durgunluktan sonra yeni hareketlere yol açıyor. Ayaklanmalara büyüyor, gelişiyor. Ve her defasında bir üst seviyeye ulaşıyor yığınlar. Son çeyrek yüzyıldır kesintisiz sürüyor bu sıçrama çağı.

Her kıta, belli başlı tüm kapitalist ülkeler emekçilerin büyüyen isyan ve ayaklanmasından payını aldı. Nesnel toplumsal devrim her yerde kök saldı, güçlendi. Kimi yerlerde kurulu düzenleri alaşağı etti emekçiler. “Bir dizi devrim” ile türlü kapitalist diktatörlüklerde köklü demokratik dönüşümler gerçekleşti.

Bu toplumsal sıçrama çağında insanlık en çok dönüşümün güçlü kaldıracı olan Leninist partilerin yokluğu veya güçsüzlüğünden çekti. Zaferin eşiğine kadar ilerleyen nice hareket, çoğu zaman “kemik kıran parti”nin güçsüzlüğünden, o son büyük sıçramayı yapamadı. Sermaye sınıfı üzerinde kesin zaferi kazanamadı.

Covid-19 salgını, kapitalist sistemin umarsız bunalımının etkisini güçlendirdi; tüm kriz bahanelerini kendi şemsiyesi altında topladı ve sistemin cenaze törenini hazırladı. Sistem tel tel dökülüyor. İnsanlık ölüm kalım sorunu kavşağında bu zengin kapitalist uygarlıkların nasıl çözümsüz, nasıl insanlık ve doğaya düşman olduğunu apaçık gördü. Sosyalist ülkelerin moral ve pratik üstünlüklerini de.

Bu tarihsel kavşakta Türkiye ve Kürdistan’da ekonomik ve politik kriz derinleşiyor. Bir toplumsal devrimin koşulları bütün yönleriyle olgunlaşıyor. Türkiye tekelci sermaye sınıfı, bir halk ayaklanmasına karşı zor ve baskı araçlarını güçlendirerek, yeni yeni silahlı birimler oluşturarak hazırlanıyor.

Dinci faşist iktidar, saldırganlığını içerde işçi sınıfına, emekçilere, Kürt halkına, devrimci demokrat güçlere yöneltirken dışarda da dört bir tarafta savaş çığırtkanlığı yapıyor.

Bir dış savaş, tarihte hiç olmadığı kadar yakın.

Nesnel devrimin küresel olarak güçlendiği bu dönemde, bu güncel tarihi şartlarda, artık pek çok şey komünistlerin iradi atılımlarına, proletaryanın devrimci sınıf partisinin gözüpek kararlarına bağlıdır. Devrimler, yoksul halkların, emekçilerin bayramıdır. Bunu gerçekleştirmek, her devrimci komünist partinin varlık nedenidir. Büyük cesaret, fedakarlık, kararlılıkla, büyük bedeller ödenerek verilen mücadele işte bu günler içindir.

30 mücadele dolu yılı ardında bırakan proletaryanın devrimci sınıf partisi TKEP/Leninist, yeni mücadele yılına bu bilinç ve yönelim ile giriyor. Bu devrimci ve tarihi koşullar, proletaryanın devrimci sınıf partisinin kadrolarına, üyelerine, sempatizan ve taraftarlarına aynı ağırlıkta görev ve sorumluluklar yüklüyor.

Her bakımdan olgunlaşan devrim, bizden sınırsız bir fedakarlık, enerji, kendini adamışlıkla mücadele istiyor. Sadece söylediğini yapan, bütün gövdesiyle tarihsel sorumluluğunu omuzlayan kadrolar sayesinde ileri sıçrayabiliriz. Hiç olmadığı kadar direşken, hiç olmadığı kadar feda ruhu ile donanmış, tüm benliğini kavgaya, devrime hasretmiş kadrolarla ilerlenebilecek bir dönemdeyiz.

Toplumu soluksuz bırakan bir baskı döneminin olgunlaştırdığı ayaklanmalar belirdi ufukta. Gözle görülür, elle tutulur yoğunlukta bir ayaklanma ortamı var.

Ancak bilinç ve yürekle yerine getirilebilecek görevler bizi bekliyor.

Bir ayaklanmaya hazırlanmak, bu görev ve sorumlulukların başında geliyor.

Ayaklanmaya hazırlanmak, her şeyden önce, Parti bayrağını her fabrikaya, her atölyeye, her mahalleye, her köye, her okula taşımak demektir.

Ayaklanmaya hazırlanmak partinin politikalarını, sloganlarını, düşüncelerini işçi sınıfına, emekçi kitlelere, Kürt halkına, ezilen halklara, yoksul köylülere götürmek demektir.

Ayaklanmaya hazırlanmak, sınıf bilinçli devrimci öncü işçileri, işçi, öğrenci, köylü gençliğin ve özellikle kadınların en ileri güçlerini parti bayrağı altında toplamak demektir.

Ayaklanmaya hazırlanmak, bizzat sınıfın ve tüm devrim güçlerinin arasında devrimin zor araçlarını örgütlemek ve yaymak için büyük bir enerji ve inançla çalışmak demektir.

Parti her yere, parti sloganları her tarafa! Partinin yeni mücadele yılında bize yol gösterecek hedef ve şiar budur. Bugüne kadar kadrolarımızın ve taraftarlarımızın tutkulu mücadelesi ile Parti bugünlere geldi. Şimdi, Partiyi proletaryanın, ezilen halkların, sömürülen yoksul kitlelerin pratik önderi düzeyine yükselterek büyük tarihi mücadeleyi taçlandırmanın zamanı.

Büyük insanlığı tarihsel yıkımdan kurtarmanın yolunu biliyoruz. Ve bu yıkıma izin vermeyeceğiz. Tarihin akışına biz yön vereceğiz.

Bunu yapacak güç, yürek ve bilinç Partinin tüm güçlerinde fazlasıyla mevcut.

Yaşasın Proletaryanın Devrimci Sınıf Partisi!

Yaşasın Partimiz TKEP/Leninist

TKEP/Leninist

Merkez Komitesi

01.09.2020

Login Form