(May 21, 2020) Açıklamalar Read more...   |    (Nis 30, 2020) Açıklamalar Read more...   |    (Nis 08, 2020) Açıklamalar Read more...   |    (Oca 28, 2020) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 18, 2019) Açıklamalar Read more...   |   

Türkiye ve Kürdistan proletaryasının devrimci komünist partisi TKEP/Leninist, 29. mücadele yılına güç örgütü olma hedef ve kararlığıyla giriyor.

28 mücadele yılını geride bırakan Partimiz TKEP/Leninist bütün bu yıllar boyunca sert mücadelelerden, sınıf savaşının, iç savaşın çetin sınavlarından başarıyla ve her sınavdan çelikleşerek çıktı.

Bu yıllar boyunca Partimiz TKEP/Leninist, ideolojik, politik ve teorik alanda Türkiye ve Kürdistan birleşik devrimi açısından paha biçilmez sayısız değer yarattı. Teorik ve ideolojik alanda, marksizmin yaşayan canlı ruhuna sadık kalarak yaptığı tahlil ve değerlendirmelerle yeni kavramlar, yeni tespitler yaptı ve bunları iki ülkenin devrimci/komünist hareketine kazandırdı.

Partimiz TKEP/Leninist, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkı mücadelesinde, Türkiye ve Rojava’da geliştirdiği politikalar ve attığı pratik adımlarla devrimci enternasyonalist karakterini her yönden geliştirip pekiştirmiş; enteryasnonalist savaşçı kimliğini sağlamlaştırmıştır. Rojava’da faşist devletin Afrin’i işgal hareketine karşı savaşırken toprağa düşen Emre Bora (Sinan Ateş) ve Kenan Aktaş (Taylan Demircioğlu) yoldaşlar Partimizin bu karakterinin pekiştirilmesinde özel bir yere sahipler.

Emre Bora ve Kenan Aktaş yoldaşlar, Deniz’lerden başlayıp, İmam Ateş, Mustafa Çetiner ve Teğmen Ali (Cevat Saim Çelen) yoldaşlarla devam eden enternasyonalist savaşçılar zincirinin eşsiz birer halkası oldular. Partimiz, onların yarattığı enternasyonalist savaşçı değerleriyle şimdi çok daha güçlüdür.

Partimiz, sınıf savaşının her adımında, İşçi sınıfının, emekçi kitlelerin, gençliğin, Kürt halkının ve ezilen ulus topluluk halklarının faşizme, kapitalizme ve emperyalizme karşı besledikleri şiddetli duygularla uyum içinde olan bir devrimci taktik izlemiştir.

Bunun son örneği, 24 Haziran Genel Seçimleri oldu. Sosyal reformist partiler ve oportünist örgütler burjuva sınıfla uzlaşma arayışının bir yolu olarak burjuva muhalefeti destekler ve onun bir uzantısı haline dönüşürken Partimiz, işçi sınıfına, emekçi kitlelere, ezilen halklara devrim ve iktidar yolunu gösterdi. Böylece proletaryanın bağımsız sınıf çıkarları ve kurtuluş yolu yalnızca Partimiz tarafından temsil edildi.

Bu son gelişme, kırılma noktası olarak, sosyal reformist ve oportünist düşüncelerin, uzlaşma politikasının, bu politikaya dayalı taktiğin kesin iflasının ilanı olmuştur. Bu politik iflas, uzlaşmacı parti ve örgütleri derin bir moral bozukluğu ve örgütsel dağınıklık sürecine soktu. Birleşik devrim, önündeki uzlaşmacı engellerin yıkıma uğramasıyla şimdi daha güçlü.

Partimiz, işçi sınıfına, emekçi kitlelere, Kürt halkına, gençliğe devrim ve iktidar yolunu gösteren devrimci taktiği, politikaları, sınıf savaşı tarafından sınanan ve doğrulanan programı ve sloganlarıyla ideolojik-teorik ve politik üstünlüğünü kesin biçimde kanıtlamıştır.

Partimiz, şimdi yeni bir aşamanın; ideolojik-teorik ve politik alandaki üstünlüklerini örgütsel alanda yapacağı atılımla taçlandırma aşamasına gelip dayanmıştır.

Bu aşamanın temel çizgisi, örgütlü güç olmaktan güç örgütü olma aşamasına geçiştir. Burjuva iktidarı yıkacak birleşik devrimin toplumsal güçlerine pratik öncülük için güç örgütü olmak gerçekleştirilmesi gereken bir hedeftir. Şimdi bu hedefin gerçekleşmesi; Partimizin bir güç örgütü düzeyine yükseltilmesi için gereken koşullar olgunlaşmıştır. Bu koşullardan en önemlisi olan, emekçi sınıfların, ezilen halkların ve gençliğin düzene karşı besledikleri şiddetli duygularla uyum içinde olan bir devrimci taktiğe, politikalara, sloganlara sahip olduğumuz pratikte kanıtlanmıştır.

Şimdi sınıf bilinçli devrimci öncü işçiler tarihsel bir görev ve sorumlulukla karşı karşıyalar. Bu görev ve sorumluluk, devrimci komünist parti olarak TKEP/Leninist bayrağı altında toplanmak, bu bayrak altında güçleri birleştirerek devrim ve komünizm savaşını yükseltmektir.

Yaşamını devrim için adamış devrimci gençler: Sizi burjuva muhalefetin yedek gücüne dönüştüren sosyal reformist partilerin ve oportünist örgütlerin saflarını terk edin; devrimin ve zaferin yolunu gösteren TKEP/Leninist bayrağı altında birleşin!

Kürt-Türk-Arap ve ezilen tüm halkların devrimci ve komünistleri: Faşizme ve kapitalizme karşı size uzlaşmanın değil, devrimin ve özgürlüğün yolunu gösteren TKEP/Leninist saflarında savaşın.

YAŞASIN PARTİMİZ TKEP/Leninist!

YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ!

TARİHİN AKIŞINA YÖN VERECEĞİZ!

DEVRİM BİZİZ BİZ DEVRİMİZ!

 

TKEP/LENİNİST

MERKEZ KOMİTESİ

Login Form