(Nis 30, 2022) Açıklamalar Read more...   |    (Şub 24, 2022) Açıklamalar Read more...   |    (Oca 23, 2022) Açıklamalar Read more...   |    (Ağu 31, 2021) Açıklamalar Read more...   |    (May 12, 2021) Açıklamalar Read more...   |   

Türkiye ve Kürdistan İşçi Sınıfına, Ezilen Halklarına!

Tekelci kapitalist sömürü sistemi sizleri her gün bir acıdan bir acıya sürüklüyor. Her gün sevdiklerinizden acımasızca ayırıyor. Bu sömürü sistemi sizleri hergün biraz daha açlık ve sefalet çukuruna yuvarlıyor. Sizi, kendi yaşamınıza bizzat kendinizin son vereceği noktaya, aç ve işsiz bırakarak, yoksulluk ve sefalete sürükleyerek, çocuğunuza bir ekmek götüremeyecek bir noktaya düşürerek sürüklüyor.

Dinci faşist iktidar, bu sömürü düzeninin politik iktidarı olarak, sömürücü sınıfın, zenginler sınıfının ayrıcalıklı konumunu koruması ve sürdürmesi için ellerinden geleni yapıyor. Bütün baskı ve terör bunun için. Polisin insanları acımasızca sokakta katletmesi bunun için. Zindanları tıka basa emekçilerle, bu düzene başkaldıranlarla doldurması bunun için. Katilleri, hırsızları, sapıkları, uyuşturucu tacirlerini, mafyayı dışarı salarken devrimci tutsakları zindanda tutması bunun içindir.

Dinci faşist iktidar ve faşist devletin düzeni kurtarmak ve korumak için size bu büyük acıları yaşatması güçlü olmalarından değil. Aksine, tarihlerinin en zayıf, yıkılmaya, çökmeye, tarihin çöplüğüne karışmaya en yakın dönemlerini yaşadıkları için bütün bu saldırganlık, bütün bu vahşet, bütün bu insanlık dışı uygulamalar.

Çöküyorlar ve çöktüklerinde tarihin çöplüğüne karışacaklarını biliyorlar. Coronavirüs-19, onların bu çöküş sürecini hızlandırdı. Sadece onların değil, bütün emperyalist-kapitalist sistemin çöküş süreci hızlandı. Sadece Türkiye tekelci sermaye sınıfı değil, bütün dünya burjuvazisi büyük bir korku içinde. Emperyalist-kapitalist sistemin krizi bütün dünyada derinleşiyor. Batan şey dünya burjuvazisinin ve onunla birlikte Türkiye burjuvazisinin, zenginler sınıfının gemisidir.

Kapitalizmin açlık ve sefalete sürüklediği dünya halkları, Latin Amerikadan Ortadoğu’ya; Afrika’dan Avrupa ve Asya’ya kadar her yerde ayaklanıyorlar. İşte Lübnan Halkı.. İşte Fransa’nın yoksulları..

Bu açlık ve sefalet çukurunda yuvarlanmak, ölülerimizi bile görmeden toprağa vermek, çocuklarımıza bir ekmek götürememenin kahrını yaşamak bizim yazgımız değildir. Bu durumu değiştirebiliriz ve değiştirmeliyiz. Lübnan’ın yoksul emekçileri gibi, Fransa’nın yoksul emekçileri gibi ve daha sayısız ülkenin yoksul, ezilen, açlığa sürüklenen emekçileri gibi ayağa kalkıp bu düzeni yıkabiliriz; yıkmak zorundayız. Ya bu düzeni yıkacağız ya da bu düzen bizi sonsuz acılar içine, tarifsiz bir yoksulluk ve açlık çukuruna yuvarlayacak.

Tekelci kapitalist sömürü düzeni, dinci faşist iktidar ve faşist devlet derin bir ekonomik ve politik kriz içinde. Üstelik, şu anda içinde bulundukları durum, yakın gelecekte düşecekleri durum yanında çocuk oyuncağı kalacak. Tekelci kapitalist düzen, devletiyle, iktidarıyla bir tsunami ile karşı karşıya.

Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Dağınıklar, şaşkınlar, kargaşa ve karmaşa içindeler. Bunca saldırganlıkları, pervasızlıkları, vahşetleri bu yüzden. Tekelci kapitalist sömürü düzenini bütün politik kurumlarıyla, iktidarıyla yıkmanın koşulları, imkanları ortaya çıkmıştır. Bütün bu zulümden, açlık ve sefaletten, acılar girdabından kurtulma imkanına sahibiz. Ayağa kalkmamız, büyük bir cüret ve cesaretle ileri atılmamız yeterli.Tıpkı 2013 Haziran halk ayaklanmasında olduğu gibi; tıpkı 6-8 Ekim sehıldanında olduğu gibi.

Tam da bu tam kurtuluş koşullarının çıktığı bir sırada, bu olanakları dinci faşist iktidardan bir kaç taviz koparmak için, reformlar gerçekleştirmek için kullanmayı önerenler çıkıyor. Onlara kanmayın, inanmayın. Çünkü bu yol düzeni bu zor durumdan kurtarma yoludur. Bizi ancak ve sadece birleşik devrim kurtarır. Bizi ancak ve sadece devrimci bir iktidar; bütün zenginliğe halk yararına el koyacak bir devrimci halk iktidarı kurtarır. Bizi ancak ve sadece zenginlerin her tür direnişini ezecek kararlılığa sahip devrimci bir hükümet kurtarır!

TKEP/Leninist sizi bu yoldan yürümeye çağırıyor!

TKEP/Leninist sizi 1 Mayıs’ta bu büyük amaç için mücadeleye çağırıyor!

TKEP/Leninist

Merkez Komitesi

30.04.2020

Login Form