(Ağu 31, 2022) Açıklamalar Read more...   |    (Nis 30, 2022) Açıklamalar Read more...   |    (Şub 24, 2022) Açıklamalar Read more...   |    (Oca 23, 2022) Açıklamalar Read more...   |    (Ağu 31, 2021) Açıklamalar Read more...   |   

Değerli Yoldaşlar;

Büyük umutlarla kuruluşu ilan edilen Halkların Birleşik Devrim Hareketi, ne yazık ki, bu güne kadar, devrimci mücadelede, kitleler üzerinde amaçladığı politik etkiyi ve gücü yaratabilmiş değil.

Bunun çok çeşitli nedenleri olduğu muhakkaktır. Nedenler tek tek ele alındığında her birinin gerçeklik payı mutlaka vardır. Ne var ki, bunları tek tek ele almak ve değerlendirmek bizim resmin tümünü görmemize, sorunun gerçek kaynağına inmemize; dolayısıyla gerçek ve kalıcı bir çözüm bulmamıza yetmeyecektir.

Halkların Birleşik Devrim Hareketinin, kısa, öz, kesin ve iki ülke işçi sınıflarıyla emekçi halklarının kolayca anlayabileceği bir DEVRİM PROGRAMI’na sahip olması gerekiyor. Böyle bir program, emekçi sınıflarda bir umut yaratacağı, onların tüm dikkatini HBDH’ne çevireceği gibi, HBDH’nin tüm bileşenlerinin aynı yöne bakmasını, güç, enerji ve dikkatlerinin aynı yöne akmasını sağlayacaktır.

Her devrimin temel sorunu iktidar sorunudur; yani iktidarın bir sınıfın elinden başka bir sınıfın ya da sınıfların eline geçirilmesi sorunudur. Her iki ülkede koşulların devrimci ve halkların “devrim aşamasında” olduğunu, “şimdi devrim zamanı” şiarını bayrağına yazan bir devrimci hareket devrimin toplumsal güçlerine kendisinin bir iktidar odağı olduğunu, iktidarı ele geçirecek güç ve ciddiyette olduğunu söz ve eylemiyle de göstermelidir.

Bunun temel koşulu, Geçici Devrim Hükümetidir. Mevcut egemen sınıfı ve onun egemenlik aygıtını yıkmayı, halkların devrimci iktidarını kurmayı gerçekten amaçlayan, bunu bilinmez bir geleceğin sorunu olarak değil, günün temel, birincil ve pratik hedefi olduğunu bir devrimci hareket geçici devrim hükümeti sorununu ele almak, en azından böyle bir iktidar odağını ilan etmeye hazır olduğunu beyan etmelidir.

Bu düşüncelerle aşağıdaki belgeyi öneriyoruz:

 

TASLAK ÖNERİ

Yeni bir toplumsal devrim çağı başlamıştır. Bu çağın temel özelliği, kapitalizmden komünizme sıçramalı geçiş çağı olmasıdır.

Emperyalist-kapitalist sistem tarihinin en bunalımlı döneminden geçmektedir. Dünya çapında süren kapitalist sömürü sonucu biriken muazzam sermaye kapitalist üretimin önündeki en büyük engel olarak dikilmiştir. Üretici güçler ile kapitalist üretim ilişkileri arasındaki çelişki ve çatışma en kesin ve yıkıcı düzeye gelmiş durumda. Üretici güçler, kendilerini saran kapitalist üretim ilişkileri kabuğunu her yerde kırıyor, çatlatıyor.

Dünya işçi sınıfı ve emekçi halkları, doğayı ve toplumları yıkıma sürükleyen emperyalizme ve kapitalizme karşı her yerde ayaklanmalar, isyanlar, grevler, iç savaşlar, devrimler ve devrim girişimleriyle başkaldırıyorlar.

Yüzyılımızın “ayaklanmalar yüzyılı” olacağını tespit eden dünya burjuvazisi, dünya işçi sınıfının, ezilen emekçi halklarının bu kurtuluş hareketlerine dış savaşlar, gerici iç savaşlar çıkararak, dinci faşist çeteleri örgütleyerek, gerici burjuva devlet yapılarını faşistleştirerek; baskı, şiddet ve faşist terörü artırarak yanıt veriyor. Dünya burjuvazisi her yerde işçi sınıfının ve emekçi halkların devrim hareketlerine karşı “birlik” içinde hareket ediyorlar.

Ortadoğu ve tüm Arap ülkelerindeki çatışmaların ve çalkantıların temelinde kapitalizmin iç çelişkileri yatmaktadır. Emperyalizme bağımlılık bu çelişkileri derinleştiriyor, keskinleştiriyor. Bu çelişkiler bölge ve dünyadaki pek çok olayın etkisiyle patlak veriyor ve kendini açığa çıkarıyor.

Türkiye ve Kürdistan’da bu temel üzerinde derinleşen ekonomik ve politik kriz; iki ülkenin işçi sınıfı ve ezilen halklarının verdiği devrimci mücadele; bu mücadelenin isyanlar ve ayaklanmalar boyutuna varmış olması Türkiye ve Kürdistan’da devrimci durumu olgunlaştırmış, her iki ülkeyi birer devrim ülkesi haline getirmiştir. “Şimdi Devrim Zamanı” şiarı bu koşulların özü, özeti ve sonucudur.

Ne var ki, tekelci burjuva sınıf egemenliği birileri onu yıkmaz ise kendiliğinden yıkılmaz.

Bu nedenle iki ülkenin işçi sınıfı ve ezilen halklarının en birincil, en ertelenemez, en ivedi görevi faşist devletin yıkılması ve siyasi iktidarın ele geçirilmesidir.

Halkların Birleşik Devrim Hareketi, faşist devletin yıkılması ve siyasi iktidarın ele geçirilmesi sırasında ve sürecinde Geçici Devrim Hükümetini ilan edeceğini; kurulacak bu hükümetin devrimin kazanımlarını korumak ve geliştirmek üzere aşağıdaki tedbirleri hemen alacağını ilan eder.

1- Bütün iktidar halka devredilecek,

2- Kürt ulusunun ve ezilen ulus topluluklarının kendi kaderlerini tayin hakkı koşulsuz tanınacak!

3- Zindanlar yıkılacak, tutsaklar özgürleştirilecek,

4- Kadınlar üzerindeki her türlü baskıya son verilecek, kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarına eşit ve özgür katılımı sağlanacak,

5- Polis teşkilatı ve ordu dağıtılacak, bunların yerine milis güçleri geçirilecek,

6- Bankalara, tekellere, büyük dış ticarete el konulacak,

7- Halk Temsilcileri Konseyi toplanacak,

8- İşçilerin, Emekçilerin, İşsizlerin, Yoksul Halkın yaşam koşullarını derhal iyileştirecek tedbirler dehal alınacak,

9- Sermaye sınıfı tarafından sömürülen tüm küçük köylülerin ve yoksul köylülerin tüccara- tefeciye olan borçları ödenmeyecek; bankalara olan borçlar silinecek,

10- NATO'dan çıkılacak, Türkiye ve Kürdistan topraklarındaki tüm emperyalist askeri üs ve tesislerin sökülüp atılacak, dış borçlar ödenmeyecek, emperyalist devletlerle ve bölgedeki gerici kapitalist devletlerle yapılan tüm ikili ya da çok yanlı askeri ve politik anlaşmalar iptal edilecek.

Login Form