(Haz 10, 2019) Açıklamalar Read more...   |    (Ara 20, 2018) Açıklamalar Read more...   |    (May 05, 2018) Açıklamalar Read more...   |    (Şub 23, 2018) Açıklamalar Read more...   |    (Oca 14, 2018) Açıklamalar Read more...   |   

Devrimci Zorun Örgütlenmesi

 

1- Proletarya, sınıf savaşında, bütün müadele biçimlerine başvurur. Bütün mücadele biçimlerine başvurmaya her zaman hazır olmalıdır. Tarihsel gelişme son derece zenginlik ve çeşitlilik gösterir. Tarihsel gelişme, hiç de hazır olmadığımız bir mücedele biçimini çıkarabilir karşımıza. Mücadele biçimlerinin tümüne hazır olmazsak, tarih, beklenmedik bir anda, karşımıza hazır olmadığımız bir mücadele biçimi çıkardığında, şaşkınlığa düşer ve ortaya çıkan somut duruma ayak uyduramamayla karşı karşıya kalırız.

Devamını oku: Devrimci Zorun Örgütlenmesi

Devrimci Amaç Ve Sıkı Parti Disiplini

 

Parti’de sıkı bir komünist disiplin, Parti’nin bütünsel çalışmalarından ayrı değerlendirilemez. Parti disiplini, Parti’nin ideolojik, politik örgütsel ve pratik görevleri çerçevesinde anlaşılabilir.

Devrimci işçilerin Partisinin tarihsel görevi kapitalizmi devrimci tarzda yıkmak, siyasi iktidarı ele geçirmek, proletaryanın devrimci diktatörlüğüne dayanarak sosyalizmi kurmaktır. Görev, dünyayı devrim yoluyla, zora dayalı toplumsal devrimle dönüştürmelidir.

Bugüne dek gerçekleşen bütün devrimler, bir sınıflı toplumdan, başka bir sınıflı topluma geçmekten başka bir şey yapmadı. Proletaryanın toplumsal dervimiyse, tarihte ilk kez, sınıflı bir toplumdan sınıfsız bir topluma geçişi sağlayacaktır. Bu, tarihin en köklü toplumsal dönüşümüdür.

Devamını oku: Devrimci Amaç Ve Sıkı Parti Disiplini

Bilgisayar Ve İnternette Bilgi Güvenliğini Sağlama

 

Bilgisayarın güvenliğini sağlamak demek, en başta bilgisayarınıza istemediğiniz kişilerin ulaşmasını engellemektir. Öyleyse sormamız gereken soru şudur: İstenmeyen kişiler bilgisayarınıza nasıl ulaşır? İlk önce en yeni teknolojiyi söyleyelim.

1- Bilgisayar hırsızlıklarının önüne geçme bahanesiyle yeni geliştirilen bilgisayarlara GPS-küresel yer belirleme sistemi eklenmeye başlanacak. Bunun anlamı şudur: Bilgisayarınız nerde olursa olsun, ister açık ister kapalı olsun fark etmez; başkaları tarafından yeri belirlenebilecektir. Dolayısıyla bilgisayar sahibinin de yeri.

Devamını oku: Bilgisayar Ve İnternette Bilgi Güvenliğini Sağlama

Proleter Devrim Ve Komünist Partiye Dair Kısa Değinmeler

 

Tüm toplumsal devrimlerde bir sınıfın egemenliğine son verilirken yeni bir sınıfın egemenliği gerçekleşir. Bu proleter devrimin de bir özelliğidir. Proleter devrimde burjuva sınıfın egemenliğine son verilirken yerine proletaryanın egemenliği kurulur.

Proleter devrimin diğer toplumsal devrimlerle ortaklaştığı bu nokta, aynı zamanda onun ayrıştığı yerdir. Çünkü egemen olan her sınıf, toplumu ve egemenliğini kendi sınıfsal özüne göre şekillendirir. İşte bu gerçeklik, proletaryanın egemenliğinin diğer sınıfların egemenliklerinden ayrışmasına neden olur.

Devamını oku: Proleter Devrim Ve Komünist Partiye Dair Kısa Değinmeler

Login Form