(Mar 24, 2024) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 25, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 23, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 22, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Eki 09, 2023) Açıklamalar Read more...   |   

Emperyalist savaş dürtüsünün bizi üçüncü bir dünya savaşına ve nükleer bir yangına doğru ittiği, her yerdeki işçiler ve ezilen halklar için büyük bir tehlike anında bulunuyoruz.

NATO'nun Ukrayna'daki saldırganlığı hem askeri hem de ekonomik olarak başarısızlığa uğrarken, ABD'nin dünyadaki hegemonik konumunu korumak için çaresiz kalması, geri adım atamayacağı, bunun yerine savaşı genişletmenin ve uzatmanın yollarını aradığı anlamına geliyor. Tüm deneyimlere rağmen, öyle görünüyor ki emperyalistler hala yönetimlerine karşı tüm direnişi yıpratmanın ve zirveye çıkmanın bir yolunu bulabileceklerini umuyorlar.

Sonuç olarak, Ukrayna savaşının Avrupa ve Orta Asya'daki komşu ülkelere sıçraması ve daha doğudaki diğer bazı bölgelerde de düşmanlıkların patlak vermesi ihtimaliyle karşı karşıyayız. ABD'nin Tayvan'daki son provokasyonlarının yanı sıra KDHC ve Çin ile her cephede gerilimi durmaksızın tırmandırması bunu çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Bu tarihi önemdeki anda, aşağıda imzası bulunan bizler, aşağıdaki temel noktaların dünya kitlelerine açıklanması ve savaş karşıtı ve anti-emperyalist çalışmalarımıza rehberlik etmesi gerektiği konusunda hemfikiriz:

1. Halihazırda patlak vermiş olan ya da patlak verme tehdidi taşıyan çatışmalar münferit ve yerel meseleler olmayıp, ABD'nin küresel hegemonyasını sürdürme çabasının ayrılmaz parçalarıdır.

2. Ukrayna'daki mevcut savaşın 'Rus saldırganlığının' değil, bu batılı emperyalist savaş dürtüsünün - özellikle de ABD'nin savaş dürtüsünün - bir sonucudur.

3. Savaş gerçekte ABD ve müttefiklerinin 2014 yılında Kiev'de faşist bir darbeyi finanse etmesi, silahlandırması ve örgütlemesiyle başladı ve Rus tarafının Donbass halklarıyla ittifak halinde emperyalist saldırıya karşı bir öz savunma ve ulusal kurtuluş savaşına girişti.

4. Çin ve Kuzey Kore'ye karşı yürütülen savaş dürtüleri de emperyalist saldırganlığın bir sonucudur ve ilk kurşunu kim atarsa atsın, Kore veya Tayvan'da çatışma tehdidi patlak verirse, bu savaşlar da aynı şekilde Kore ve/veya Çin halkı tarafından yürütülen anti-emperyalist öz savunma ve ulusal kurtuluş savaşları olacaktır.

5. Rusya ve Çin'in kendilerini ve diğerlerini savunma kabiliyeti yayılmacı hırslara ya da emperyalist ekonomiye işaret etmiyor; SSCB ve ÇHC'nin sosyalist hükümetleri tarafından başlatılan, onlarca yıllık öz savunma planlamasına dayanıyor.

6. Çin ya da Rusya'nın emperyalist olarak nitelendirilmesini haklı çıkaracak hiçbir ekonomik veri bulunmamaktadır. Bunlar dünyayı aşırı sömürerek ya da yağmalayarak yaşamayan ülkelerdir. Diğer ülkeleri askeri, teknolojik ya da borç kölesi haline getirmiyorlar. Aksine, avantajlı ticaret koşulları ve sundukları teknolojik ve askeri yardım, gelişmekte olan küçük ülkelere emperyalist kölelikten kurtulma şansı vermektedir.

7. Rusya ve Çin emperyalist saldırganlığın hedefidir, çünkü hem kendi bağımsızlıklarını koruyarak hem de diğer ulusların bağımsızlıklarını kazanmalarına yardımcı olarak emperyalistlerin dünya hegemonyasına ciddi bir tehdit oluşturmaktadırlar.

8. Rusya ve Çin arasındaki büyüyen ittifak dünya halklarına umut vermektedir: ABD egemenliğine ve emperyalist süper sömürüye karşı bir alternatif umudu. Güçlü bir anti-emperyalist kamp, kana susamış NATO ittifakının saldırgan planlarına karşı halklarımızın en iyi savunmasıdır - yaklaşan nükleer savaş tehdidine karşı en iyi savunmamızdır.

9. Savaş karşıtları ülkelerindeki kitleleri, NATO'nun savaş mekanizmasını mümkün olan her şekilde sabote etmeyi amaçlayan emperyalist savaş çabalarıyla aktif bir işbirliği yapmama kampanyası için seferber etmelidir. NATO'nun ordularında savaşmayı ya da onlara yardım etmeyi (doğrudan ya da vekaleten) reddetmeliyiz. NATO'nun adamlarını ve malzemelerini taşımayı reddetmeliyiz. NATO üslerinin topraklarımızda engelsiz bir şekilde faaliyet göstermesine izin vermeyi reddetmeliyiz. NATO'nun silahlarını ve diğer hayati ekipmanlarını üretmeyi ya da tedarik etmeyi reddetmeliyiz. Emperyalist propaganda yalanlarını yayınlamayı, basmayı ya da dağıtmayı reddetmeli; emperyalist ticaret ve yaptırım savaşlarıyla işbirliği yapmayı reddetmeliyiz.

10. Hızlanan savaş dürtüsü, ekonomik kriz, açlık krizi, çevresel kriz ve daha fazlası, emperyalist ekonomik sistemi ortadan kaldırma ihtiyacının her zamankinden daha acil olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

11. Bu zamanda gerçek anti-emperyalistlerin sloganları şu olmalıdır: NATO önderliğindeki emperyalist ittifak yenilsin! Direniş zafer Kazansın! Emperyalist savaşla işbirliğine hayır!

Login Form