(Mar 24, 2024) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 25, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 23, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 22, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Eki 09, 2023) Açıklamalar Read more...   |   

Türkiye ve Kürdistan proletaryasının devrimci komünist partisi, TKEP/Leninist, otuz üç mücadele yılını geride bıraktı.

Kökleri, Deniz Gezmiş ve yoldaşlarının 1971 devrimci kopuşuna dayanan partimiz, otuz dördüncü mücadele yılına, dünyada önemli değişimlerin meydana geldiği, emperyalist-kapitalist sistemin çöküşünün gözle görülür hale geldiği, dünyada bir toplumsal devrimin geliştiği koşullarda giriyor.

Emperyalist-kapitalist sistem, dünyanın dört bir tarafında ezilen, sömürülen, yoksul emekçi halkların saldırısı altında. Afrika'nın yoksul halkları, işbirlikçi hükümetlere ve emperyalist devletlere karşı başkaldırıyor; işbirlikçi hükümetleri devirirken emperyalistleri de topraklarından kovuyorlar.

Dünyada olduğu gibi, Türkiye ve Kürdistan'da da alt-üst edici bir süreçten geçiyoruz. Tekelci sermaye sınıfı, egemenliğini ayakta tutmak için daha fazla şiddete başvurmaktan başka bir yol bulamıyor.

Faşist devlet ve dinci faşist iktidar tüm zor araçlarını harekete geçirmesine rağmen, işçi sınıfının, ücretli emekçilerin, Kürt halkının, yoksul kitlelerin düzene karşı mücadelesini, kin ve öfkelerini bastıramıyor. Düzenin her saldırısı, devrimin toplumsal güçlerinin karşı saldırısıyla yanıtını buluyor.

İşte bu koşullarda, partimiz TKEP/Leninist, birleşik toplumsal devrimimizi zafere taşıyacak politikalara ve stratejiye sahip tek devrimci komünist parti olduğunu ortaya koydu. Genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Partimizin izlediği devrimci politika; emperyalist-kapitalist sistemin çöküşüne ilişkin ortaya koyduğu teorik/politik yaklaşım; Donbass halklarını desteklemek üzere Rusya'nın emperyalizme ve faşizme karşı açtığı savaş karşısında izlediği politik çizgi, dünya tarihinin temel çizgisinin toplumsal devrimlerle belirlenen “yeni evre”ye girdiğine dair tahlili; bunu kanıtladı.

Bu süreçte, son olarak seçim politikalarında bütün sosyal reformist ve uzlaşmacı partiler gerici-faşist burjuva muhalefetin arkasında sıraya dizilirken proletaryanın burjuvaziden bağımsız sınıf çıkarlarına dayalı politikası Partimiz tarafından temsil edildi.

İki ülkenin birleşik toplumsal devrimi, Partimizin politikalarında ifadesini buldu. Birleşik devrimi Partimiz temsil etti.

Bu süreç, bir kez daha şu sloganın doğruluğunu ve haklılığını kanıtladı: Devrim Biziz, Biz Devrimiz.

Bir kez daha şunu gördük: Türkiye ve Kürdistan birleşik toplumsal devrimi, Partimizin politikaları ve devrimci stratejisiyle zafere ulaşabilir ve ulaşacak! Bu bakımdan, Partimizin varlığı, birleşik toplumsal devrimin zaferinin güvencesidir.

Elbette kolay zafer yoktur ve olmayacak! Birleşik toplumsal devrim, iki ülke işçi sınıfının önderliğinde emekçi halkların eseri olacak. Ama bu devrimin zaferle, yani iktidarın fethiyle taçlanması sadece ve sadece devrimin toplumsal güçlerinin Partimizin devrimci politikaları yönünde hareket etmeleriyle mümkün olacak.

Son seçim süreci, emekçi sınıfların ve Kürt halkının gözünü açtı ve burjuvaziyle işbirliği yapan sosyal reformist partilerin, uzlaşmacıların sefil politikalarını görmelerini sağladı. Aynı süreç, bütün burjuva güçlerden yolunu ayırmış, birleşik toplumsal devrimi temsil eden tek partinin Partimiz TKEP/Leninist olduğunu da gösterdi.

Bütün koşullar, her konuda politik üstünlüğünü kanıtlamış Partimizin devrimci bir atılımın eşiğinde olduğunu gösteriyor.

Yeni mücadele yılına bu politik üstünlük ve yüksek moralle giren Partimiz için yeni mücadele yılımız atılım yılı olacak!

Bu potansiyeli pratik gerçeğe, elle tutulur somut olguya çevirmenin zamanı. Partimiz TKEP/Leninist'i yaşamın her alanında; Türkiye ve Kürdistan işçi sınıfı, emekçi halkları, yoksul kitleleri, gençliği arasında güçlü kılmak için büyük bir enerji, fedakarlık ve cesaretle mücadele etmenin zamanı!

Şimdi her Leninistin birinci, temel, güncel görevi Partimizin politikalarını, bu politikaları ifade eden şiarları işçi sınıfı başta olmak üzere emekçi kitlelere, gençliğe, kadınlara, Kürt halkına, yoksul kitlelere ulaştırmaktır.

Şimdi, Leninist Partinin sloganlarını, politikalarını, düşüncelerini fabrikalara, okullara, yoksul emekçi halkların evlerine taşımanın; bunun için sınır tanımaz bir enerjiyle mücadele etmenin zamanı.

Devrimci öncü işçiler, devrimci gençlik, devrimci kadınlar;

Devrimci strateji ve politikalarında üstünlüğünü kanıtlamış, devrimi temsil eden tek parti olan TKEP/Leninist bayrağı etrafında toplanın! Bu, sizin devrime, iki ülke işçi sınıfına ve tarihe karşı olan görevinizdir. Bir kez daha:

Şimdi Devrim Zamanı!

Devrim Biziz, Biz Devrimiz!

YAŞASIN PARTİMİZ TKEP/Leninist!

TKEP/Leninist

Merkez Komitesi

01.09.2023

Login Form