(Mar 24, 2024) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 25, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 23, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 22, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Eki 09, 2023) Açıklamalar Read more...   |   

Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da 1 Eylül 1990 yılında kuruluşunu ilan eden proletaryanın devrimci sınıf partisi TKEP/Leninist, bugün 32. mücadele yılını geride bırakıyor.

THKO'dan bu yana sürdürülen devrimci mücadelenin devamlılığını sağlamış ve onun ileri bir aşamasını yaratan partimiz, bir mücadele yılını daha geride bırakırken, geleceğe, devrime, sosyalizme doğru olan yürüyüşünü emin adımlarla sürdürüyor.

Bu dönem, iktidarın devrim yoluyla ele geçirilmesinin, bu amaçla harekete geçmenin tüm koşullarının ortaya çıktığı bir dönemdir. TKEP/Leninist bütün gücüyle iç savaşı kazanmak, devrimci durumu devrime dönüştürmek, iktidarı ele geçirmek için mücadeleyi yükseltmeye çalışmaktadır.

TKEP/Leninist işçi sınıfının ve emekçilerin partisidir!Kapitalist sistemin çarkları arasına sıkışmış ve kendi emeğine yabancılaştırılmış işçi ve emekçilerin tek kurtuluşu olan proletarya diktatörlüğüne giden yolu örgütlemeyi temel görevi bilmektedir. Bu göreve savaşın her boyutunda ve her alanında sadık kalmaktadır.

TKEP/Leninist ezilen halkların partisidir!Yıllardır yok sayılan, asimile edilen, vahşi katliamlara maruz bırakılan Kürtlerin, Ermenilerin, Rumların, mücadelesine omuz vermiştir. Nerede haksızlığa uğramış bir kesim varsa, orada bulunmayı kendine sorumluluk saymıştır. Tekelci kapitalizmin ve onun dinci faşist temsilcilerinin karşında bütün ezilen kimliklere sahip çıkarak en net duruşu sergilemiştir. Devrimin, ezilen tüm halkların ortak mücadelesi ile kazanılacağını, ancak bu yolla devrimin gerçek kılınacağını en başından belirtmiş ve ''Birleşik Devrim'' stratejisini kılavuz edinmiştir. Bütün pratik ve ideolojik perspektiflerinde bu stratejiyi esas almıştır.

TKEP/Leninist kadınların partisidir! Yüzyıllardır devam ettirilen erkek egemen sistemin ve ataerkil iktidarların her zaman ilk hedefi olan, barbarca katledilen, yaşamdan kovulan, iradesi yok sayılan ve söz hakkı tanınmayan, her geçen gün yoksullaştırılan ve yoksunlaştırılan kadınların mücadelesini yükseltmiştir. Kadınları, tek ve gerçek kurtuluşu olan sınıf savaşının zemine çekmeyi hedeflemiş ve buna uygun pratiği yaratmaya çalışmıştır. Yasal mücadele alanlarından, silahlı mücadele alanlarına kadar kadınlara öncülük misyonunu kavratmış ve kazandırmıştır. Şimdi o kadınlar sınıf savaşının en cüretli örneklerini yaratmaya devam etmektedir.

TKEP/Leninist gençlerin partisidir! Geleceksizleştirilmiş, yaşama dair bütün umutları çalınmış, yarınları ellerinden alınmış gençliği devrimin en canlı, en dinamik gücü olacağını her seferinde vurgulamış ve devrim mücadelesinin her evresinde “gençlik gelecek, gelecek sosyalizm” bakışı ile gençliği kazanıp onunla yürümeye çalışmıştır.

TKEP/Leninist enternasyonal mücadelenin partisidir! TKEP/Leninist, Filistin'den Rojava'ya mücadele bayrağını dalgalandırmaya devam etmektedir. Yeni, savaşsız, özgür bir dünya inşasında mücadeleyi daha da yükseltecektir. TKEP/Leninist, Filistin'de savaşan yoldaşlarımız Mustafa Çetiner, İmam Ateş, Cevat Saim Çelen'dir, enternasyonal bayrağını Filistin'de, Rojava'da taşıyarak ölümsüzlüğe yürüyenlerdir.

TKEP/Leninist, Türkiye ve Kuzey Kürdistan birleşik devriminin yolunu açan THKO'lu yoldaşlarımızdır; faşizme karşı ''Parti Biziz, Biz Partiyiz!'' diyerek idam sehpalarına cesurca yürüyenler, partinin proleter savaşçıları Seyit Konuk, İbrahim Ethem Coşkun ve Necati Vardar'dır. 12 Eylül 1980 askeri faşist diktatörlüğünün katliamcı politik tutumlarına karşı direnirken ölümsüzleşen yoldaşlarımız Halil Uluğ, Yusuf Ali Erbay ve Kazım Çakır’dır. Silahlı mücadelemize can suyunu katan partimizin komünist savaşçıları Yaşar Bulut, Tarık Ziya Yıldırım'dır.

TKEP/Leninist, 90'lı yıllarda ''Artık her şey bitti'',''Sosyalizm bundan sonra bir düş!'' diyenlere rağmen zindan savaşlarında düşmanla yiğitçe çarpışan, ölüm oruçlarında bedenlerini açlığa yatırarak ''Savaş asıl şimdi başlıyor!'' diyen Aysun Bozdoğan, Sibel Sürücü, Murat Ördekçi yoldaşlarımızdır.

TKEP/Leninist, emeğin ve iradenin en sabırlı örneğini bizlere miras bırakan “Bin Kollu Komünist” Vefa Serdar'dır.

TKEP/Leninist, ''Devrim ve kurtuluş duyguları ve bilinci emekçi kitleler arasında bu kadar derin yer etmemiş olsa, devrimci hareket bu kadar baskı karşısında çoktan eriyip gitmişti. Ama kurtuluş ve devrim düşüncesi hiç bugünkü kadar kitleler arasında derinlemesine yer etmemişti. Kim ne söylerse söylesin, kesin olarak bir devrimin başlangıcındayız.'' diyenlerdir. Devrimi uzak bir düş gibi yansıtan, en zor anlarda devrim demekten çekinenlerin aksine sözünü her koşulda aynı cüretle dile getirenlerin partisidir. Durup bir bakalım diyenlere rağmen söylenmesi gerekeni en önce ve en önde söyleyenlerin partisidir.

Tkep/Leninist, devrim yapmak için yola çıkanların, durdurulamayanların, bir ateş olup söndürülemeyenlerin, Denizlerin partisidir. Onlardan aldığı cüreti bugünlere taşıyan denizleşenlerin partisidir.

Tkep/Leninist, devrimci savaşın, devrimci savaşı yürütenlerin partisidir.

Tkep/Leninist boyun eğmeyenlerin, diz çökmeyenlerin, gerçeğin gözünün içine bakıp oradan çıkardıkları cüretle, elde silah öne, en öne yürüyenlerin, Taylanların, Sinanların partisidir.

Biz o partinin neferleriyiz. Taylan’ın, Sinan’ın yolundan sonuna kadar gideceğiz!

Türkiye’de ve Kürdistan’da bulunduğumuz tüm savaş mevzilerinden, başta zindanlardaki yiğit yoldaşlar olmak üzere tüm mücadele alanlarındaki yoldaşlara selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. 1 Eylül, Cüretin ve Zaferin doğum günü Kutlu Olsun diyoruz.

32. yılında şan olsun partimiz TKEP/Leninist’e!

Fabrikalar Tarlalar Siyasi İktidar Her Şey Emeğin Olacak !

 

Savaş Mevzilerinden Leninist Gerillalar

Login Form