(Mar 24, 2024) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 25, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 23, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 22, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Eki 09, 2023) Açıklamalar Read more...   |   

Siyonist İsrail devleti, 7 Ekim sabahına gözlerini dehşetle açtı. Filistinli savaşçılar, askeri üslerini, subaylarının evlerini basıyor, şehirlerini denetim altına alıyor, asker ve subaylarını esir alıyor, tanklarına, askeri araç ve teçhizatlarına, silahlarına el koyuyordu.

Kısacası, Filistin halkının özgürlük savaşı siyonist “İsrail topraklarına” taşınmıştı.

Bu, işgalci siyonist İsrail tarihinde bir ilk idi.

Partimiz TKEP/Leninist, Deniz Gezmiş'lerden bu yana, daima Filistin halkıyla devrimci, eyleme dayalı enternasyonal dayanışma içinde olmuştur.

Yoldaşlarımız, İmam Ateş ve Mustafa Çetiner, Güney Lübnan'da Şkeyf Kalesinde siyonist İsrail ordusuna karşı savaşırken toprağa düştüler. Filistinli savaşçıların taktığı isimle Teğmen Ali (Cevat Saim Çelen) yoldaş, Baalbek'te siyonist İsrail ordusunun bombardımanı sonucu toprağa düştü.

Türkiye ve Kürdistan devrimci komünistlerinin kanı, Filistin savaşçılarının kanına karışmıştır.

Kahraman Filistin halkı, büyük acılar pahasına, şimdi savaşı siyonist İsrail devletinin denetimindeki topraklara taşıyarak Filistin devriminde yeni bir aşamanın sayfasını açtı.

Bu, tarihi bir dönüm noktasıdır ve dehşet içindeki siyonist devlet hangi vahşeti işlerse işlesin artık tarihin bu sayfasından geri dönülemez.

Kahraman Filistin savaşçılarının siyonist İsrail'e indirdiği darbe aynı zamanda başta ABD olmak üzere, bütün emperyalistlere indirilmiş büyük bir darbedir.

Filistin devriminin etkisi, Filistin topraklarıyla sınırlı kalmayacak. Filistin devrimi, tarihin en enternasyonal devrimlerinden biri olarak şimdiden bütün dünyayı etkisi altına almaya başladı.

Emperyalist devletlerin Filistin devrimine, Filistin savaşçılarının dönüm noktası niteliğindeki bu son darbelerine kudurmuşçasına saldırmaları boşuna değil. Onlar biliyorlar ki, Filistin savaşçılarının bu kahramanca eylemi ezilen dünya halklarına ilham kaynağı olacak.

Filistin devrimi, tıpkı Kürdistan, Rojava ve Türkiye devrimleri gibi, enternasyonal dayanışma ile zafere ulaşacak.

Dünya emekçi halkları Filistin devrimi için ayakta!

Partimiz TKEP/Leninist tüm gücüyle kahraman Filistin halkının, Filistin devrimci güçlerinin yanında!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Yaşasın Filistin Devrimi!

Savra Savra Hatta-el Nasr!

TKEP/Leninist

Merkez Komitesi

09.10.2023

Login Form