(Mar 24, 2024) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 25, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 23, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 22, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Eki 09, 2023) Açıklamalar Read more...   |   

 Sinan Ateş Yoldaş bundan bir yıl önce, 9 Şubat 2018 günü her anı büyük mücadele dersleri ve yüce kahramanlık örnekleriyle dolu Afrin Savaşı Cinderese Cephesinde ölümsüzlüğü kucakladı. Birleşik devrimimizin bir cephesi olarak ele aldığımız ve bugün hala başka biçimlerde devam eden Afrin savaşının kahramanlarından biri olarak tarihe adını yazdırdı.

Bugün O’nu anarken Türkiye ve Kürdistan’da yine yakıcı bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Bir yanda Faşist TC’nin “beka” çığlıkları içinde halklarımıza karşı her cephede uygulamaya koyduğu baskı, saldırı ve katliam politikaları devam ederken, diğer yanda tüm bunlara rağmen ezilenlerin ve onların örgütlü güçlerinin dindirilemeyen, yok edilemeyen bir başkaldırı ve karşı koyuşu sürüyor.

Süreç hızla, büyük alt üst oluşların, yıkıcı çarpışmaların yaşanacağı evreye doğru ilerliyor. Devrimin güncelliği kendini kabul ettiriyor, dayatıyor. Faşist TC devleti ve bir bütün olarak karşı devrim güçleri tüm hazırlıklarını ve konumlanışını var olan bu duruma göre yapıyor. İktidarı kaybetme, egemenliğini yitirme yani onların deyimi ile “beka” korkusu ile ezilen halklar ve emekçiler üzerinde dizginsiz bir terör estiriliyor.

Ezilenlerin üzerinde uyguladıkları terörü hergün daha pervasız bir hale getirerek gördükleri ayaklanma ve devrim kabuslarından kurtulmaya çalışıyorlar. Korkuyorlar, çok korkuyorlar!

Büyük bir coşku ve inançla söylüyoruz ki KORKMAKTA HAKLILAR! Çünkü KAYBEDECEKLER!

Ve yine aynı inançla bir kez daha tekrar ediyoruz; bugünün bize yüklediği görev egemenlerin korkularını gerçeğe çevirmek, bu zulüm düzenini, bu bezirgan saltanatını paramparça etmektir! GÖREVİMİZ DEVRİMDİR! Görevimiz devrimi ve ayaklanmayı örgütlemektir!

Bugün Sinan’ı anlamak, bu görevin ağırlığını hissetmek, bu yolda yürümek bu çabanın gerçek bir parçası olabilmekle, tıpkı onun gibi bir ATEŞ olup karanlığı aydınlatmak için yanmayı göze almakla, Öne, En Öne fırlamakla mümkündür. Daha azı ne önümüzde yüce bir görev olarak duran devrime ulaşmaya ne de Sinan’a yoldaş olmaya yeter. Sinan Ateş yoldaşın bize miras olarak bıraktığı bilinç budur!

SİNAN ATEŞ YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR!

FAŞİZME KARŞI SİLAH BAŞINA!

ÖNE, EN ÖNE!

YA DEVRİM YA ÖLÜM!

5 Şubat 2019

Leninist Gerilla Birlikleri

Ana Karargah Komutanlığı

 

Login Form