(Mar 24, 2024) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 25, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 23, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 22, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Eki 09, 2023) Açıklamalar Read more...   |   

Bu coğrafyada mücadele hep en genç ve atılgan olanlarımızın omuzlarında yükseldi. Dönüp THKO gerillalarına baktığımızda gençliğin o dinmez coşkusunu bugün dahi hissedebiliyoruz. 13 Mart savaşçısı TKEP üyesi üç yiğit genç işçi İbrahim Ethem Coşkun, Necati Vardar, Seyit Konuk devrim ırmağının bu kesitinde faşist cunta tarafından 13 Mart 1982’de idam edildiler. Devrim mücadelesi bedeli canla, kanla , cüretle ödenen destansı bir şiir.

TKEP’in üç genç militan işçisi sonradan 13 Mart GKB’nin (Genç Komünistler Birliği) adı ve ruhu oldular. Yine bir 13 MART sabahı Taylan Demircioğlu (Kenan Aktaş) yoldaşımızın Efrin siperlerinde dövüşerek ölümsüzleştiği haberini aldık. Kendi halkının özgürlük mücadelesinde komünist bir özveriyle yer aldı Taylan yoldaş. Düşündüğü gibi yaşadı, sırada sıramızda, yanıbaşımızda çelikten bir neferdi. Kavgaya atıldığında daha çocuk yaşlarda idi. Lakin olgunluğu, aklının büyüklüğü, öğrenme tutkusu ve bitmek bilmeyen sorgulayan yönü çok genç yaşlarda onu en ileri çıkardı.Tıpkı bolşeviklerin Sverdlovu gibiydi. Sverdlovumuzdu.

Parti ve devrim için daha fazla ne yapabilirim çabası içinde yaşadı hep. Faşizmin azgın saldırılarının işçi ve emekçilere, başta Kürt halkı olmak üzere tüm ezilen halklar ve inançlara, kadınlara, gençliğe yöneldiği son dönemde: emekçilerin savaş örgütü TKEP/Leninistin programının nasıl gerçekleştirileceği üzerine hep kafa yordu. İçinden geçtiğimiz mücadele sürecine cevap olabilecek yol ve yöntemleri önerirken , çözümün ve pratiğin de geliştiricisi ve parçası oldu. Birleşik devrimimizin bir ayağı olan Rojava devrimine bu inanç ve akılla katıldı. En hızlısıydı hepimizin, partinin ve gençliğin susmayan mitralyözüydü.

Taylan Demircioğlu yoldaş, 13 Mart GKB’nin Genel Sekreteri idi Rojava’ya giderken. Zaten böyle bir sorumluluğun altına ancak onun gibi olgun , politik olarak gelişmiş, çözümcü, fedakar ve devrimi yaşamında uygulayan bir karakter girebilirdi. Devrimci zor araçlarının yaklaşan ayaklanma dönemi için geliştirilmesi, savaş örgütü komsomolun askeri gücünün pekiştirilmesi için, 13 Mart GKB Merkez Komitesince Rojava devriminde görevlendirildi. THKO ve TKEP kadroları nasıl Filistin halkının özgürlük mücadelesinde yerlerini aldı ise, Taylan Demircioğlu Yoldaş da o tarihsel ilmeğin bir parçası olarak, komünist bir sorumluluk olarak Efrin savaşında siperde yerini aldı. TC faşizmi ve emperyalist gericiliğin Kürt halkının yok edilmesine yönelik saldırılarına, bilinci ve yüreği ile karşı koydu. Bu uğurda savaş cephesinde ölümsüzleşti.

Devrim genç yüreklerin yarattığı değerlerle ilerlerken Taylan yoldaş gençliğin bayrağı olarak her zaman karakteriyle, mücadele azmiyle, bilgiye olan doymazlığıyla devrim yürüyüşümüzde yolumuzu aydınlatacak ve 13 MART ruhunun derinlere kök salmasında örneğimiz olacaktır.

 

TAYLAN DEMİRCİOĞLU (KENAN AKTAŞ) ÖLÜMSÜZDÜR!

SİNAN ATEŞ (EMRE BORA) ÖLÜMSÜZDÜR!

YAŞASIN HALKLARIN FAŞİZME KARŞI MÜCADELE BİRLİĞİ!

YAŞASIN PARTİMİZ TÜRKİYE KOMÜNİST EMEK PARTİSİ/ LENİNİST!

YAŞASIN 13 MART GENÇ KOMÜNİSTLER BİRLİĞİ!

13 Mart GKB Merkez Komitesi

Login Form