(Mar 24, 2024) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 25, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 23, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 22, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Eki 09, 2023) Açıklamalar Read more...   |   

ONUN İŞİ DEVRİMDİ...

Devrim, onu sevenlerin, onunla yaşamını değiştirebilenlerin, en derininde çiçekler açtırabilenlerin işidir.

Devrim, bir ömür boyunca ona bağlı olabilenlerin, ışığından şaşmayıp, yolundan sapmayanların, ısrarla, inatla, inançla yürüyenlerin işidir.

Devrim, ondan vazgeçmeyenlerin, ondan başka bir yaşamı kabul etmeyenlerin, yüreğindeki ateşi söndürmeyenlerin işidir.

Devrim, kof gürültülerin perdesine aldanmayıp, kopacak fırtına için sessizce hedefe dogru süzülenlerin, zafer düşünü gerçeğe çevirmek için ilerleyenlerin, yeri geldiğinde gık demeden düşmeyi göze alanların işidir.

Devrim, onun için yaşadığı gibi onun için ölenlerin işidir.

Devrim, Denizlerin, Seyitlerin, Sibellerin ve onları takip edebilme cüretini gösterebilenlerin işidir.

Devrim, Sinanların işidir...

Devamını oku: ONUN İŞİ DEVRİMDİ...

AİLEME

Merhaba bir süre uzakta kaldık ve bu yüzden size yazmalıyım.

Yaşamda doğumdan ölene kadar sizlerin yanında olmak isterdim. Ama yaşadığımız bu kapitalist sistemi siz de biliyorsunuz, bu yaşam olumsuz. Ve ben sizlere demiştim mücadele ediyorum ve mücadeleyi sonuna kadar götüreceğim.

Sistem bizim bu bataklığın, pisliğin içinde yaşamımızı istiyordu. Ben burada sizlerden ayrılmıştım ve savaşmayı, mücadeleyi seçtim. Sizler bana kızgın ve öfkelisiniz, hiçbir baba oğlunu yanından ayırmak istemez ama biz olmazsak, bir başkası olmazsa siz güzel insanlar nasıl yaşayabilir? Yaşadığımız sistem bizleri buna zorluyor, biz de bu onurlu mücadelede Denizler gibi; devrimin birer sıra neferi oluyoruz. Ben bu yaşamda berbat bataklıkta kapitalizmin kölesi olarak yaşamaktansa, bu mücadeleci yolu seçerek sizlerle ve toplumun (insanların) yaşamını devrimden yana akıtmak istiyorum. Bu devrimcilerin görevidir.

Devamını oku: AİLEME

HALKLARIMIZA, PARTİME ve YOLDAŞLARIMA!

Yoldaşlar; Partimizin ve devrimin bize öğrettiklerini uygulama vakti geldi. Leninist bir savaşçı olarak partimizin verdiği bu onurlu görevde sıra neferlerinin arasında yerimi almak beni onurlandırıyor ve heyecanlandırıyor. Çalışmalarımıza hız katacak olan bu adımda son noktaya geldik. Bu başlayacağımız gerilla savaşında halklarımızın kurtuluşu için dağda ve şehirde mücadele edeceğiz, tarihimizdeki ölümsüzleşen yoldaşlarımızın hesabını sormak için; Kürt, Türk, Arap, Çerkez, Laz, “Yaşasın halkların Mücadele Birliği” diyerek savaşımımızı sonuna kadar götüreceğiz; bu savaşı zindandaki yoldaşlarımızı özgürleştirene dek sürdüreceğiz: “Zindanlar Yıkılsın Tutsaklara Özgürlük!”

Yoldaşlar; yeni bir sürece başlıyoruz ve bu süreç bizlere birçok avantajlar kazandıracaktır. Türkiye ve Kürdistan halklarımızın kurtuluşu, devrimimizin başarısı için bu avantajları değerlendirmeliyiz ve ben üzerime düşen görevleri Leninistçe yerine getireceğim.

Devamını oku: HALKLARIMIZA, PARTİME ve YOLDAŞLARIMA!

TKEP/Leninist Parti Programı

Giriş

Kapitalist üretim biçimi toplumun büyük çoğunluğunu sürekli olarak daha çok proleterleştirirken, aynı zamanda kendini ortadan kaldıracak olan devrimci gücü de yaratmıştır...

Sermayenin yoğunlaşması ve merkezileşmesi, uluslararası ticaretin gelişmesi ve kapitalizmin son aşaması olan emperyalizme dönüşmesiyle birlikte, kapitalizm tüm dünyada derinlemesine ve genişlemesine yaygınlaşmakta ve yoğunlaşmakta; bunun sonucu kapitalizm proletarya devrimleri için tamamen olgun hale gelirken; bu devrimi başaracak olan proletaryayı da kendi mekanizmalan tarafından eğitmekte, birleştirmektedir.

Toplumun, burjuvazi ve proletarya olarak iki düşman kampa bölündüğü tüm kapitalist ülkelerde, uzlaşmaz sınıf çelişkileri derinleşmekte, sınıf savaşı giderek sertleşmektedir. .

Çıkarı aynı olan tüm ülkelerdeki proletaryanın sınıf hareketi daha uluslararası bir nitelik kazanmaktadır.

Uluslararası proletarya hareketi tam bir sınıfsal dayanışma ve birlik içinde, on yıllardır süren sert ve yoğun mücadele içinde geçmektedir. Proletaryanın dünyanın tüm kapitalist ülkelerinde verdiği toplumsal kurtuluş mücadelesi giderek yaygınlaşmakta ve yükselmektedir.

Türkiye ve Kürdistan proletaryası, dünya proletarya ordusunun bir müfrezesidir. Türkiye ve Kürdistan proletaryası, tüm ülkelerin proletaryasıyla sınıfsal dayanışma ve mücadele anlayışı temelinde kendi sınıfsal kurtuluşu için mücadele vermektedir.

Türkiye ve Kürdistan proletaryasının bu mücadelesini amacına ulaştırmak için oluşturulan TKEP /LENİNİST, proletaryanın dayanması gereken devrimci sınıf partisidir. Devrimci - komünist Örgütlenmeye dayanan proletaryanın kurtuluş savaşı yoğunlaşıyor, yükseliyor.

Devamını oku: TKEP/Leninist Parti Programı

HBDH Program Önerisi

Değerli Yoldaşlar;

Büyük umutlarla kuruluşu ilan edilen Halkların Birleşik Devrim Hareketi, ne yazık ki, bu güne kadar, devrimci mücadelede, kitleler üzerinde amaçladığı politik etkiyi ve gücü yaratabilmiş değil.

Bunun çok çeşitli nedenleri olduğu muhakkaktır. Nedenler tek tek ele alındığında her birinin gerçeklik payı mutlaka vardır. Ne var ki, bunları tek tek ele almak ve değerlendirmek bizim resmin tümünü görmemize, sorunun gerçek kaynağına inmemize; dolayısıyla gerçek ve kalıcı bir çözüm bulmamıza yetmeyecektir.

Halkların Birleşik Devrim Hareketinin, kısa, öz, kesin ve iki ülke işçi sınıflarıyla emekçi halklarının kolayca anlayabileceği bir DEVRİM PROGRAMI’na sahip olması gerekiyor. Böyle bir program, emekçi sınıflarda bir umut yaratacağı, onların tüm dikkatini HBDH’ne çevireceği gibi, HBDH’nin tüm bileşenlerinin aynı yöne bakmasını, güç, enerji ve dikkatlerinin aynı yöne akmasını sağlayacaktır.

Her devrimin temel sorunu iktidar sorunudur; yani iktidarın bir sınıfın elinden başka bir sınıfın ya da sınıfların eline geçirilmesi sorunudur. Her iki ülkede koşulların devrimci ve halkların “devrim aşamasında” olduğunu, “şimdi devrim zamanı” şiarını bayrağına yazan bir devrimci hareket devrimin toplumsal güçlerine kendisinin bir iktidar odağı olduğunu, iktidarı ele geçirecek güç ve ciddiyette olduğunu söz ve eylemiyle de göstermelidir.

Devamını oku: HBDH Program Önerisi

Login Form