(Mar 24, 2024) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 25, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 23, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 22, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Eki 09, 2023) Açıklamalar Read more...   |   

Sosyalist yönelimli Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri, Rusya'nın da desteğini alarak, faşist Ukrayna hükümeti ve faşist taburlarına karşı, gaspedilen topraklarını geri alma saldırısı başlattı.

Savaşı önce kimin başlattığının önemi yok. Bu savaş, Ukrayna faşizmine ve onun arkasında duran emperyalizme karşı açılmış bir savaştır. Bu, her şeyden önce, devrimci bir savaştır.

Partimiz TKEP/Leninist, bu devrimci savaşta, Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetlerinin yanındadır; onlarla devrimci enternasyonal dayanışma içinde olduğunu ilan eder.

Partimiz TKEP/Leninist, Dünyanın tüm devrimci, komünist, ilerici güçlerini; dünya işçi sınıfını ve ezilen halklarını bu iki Halk Cumhuriyetinin yanında yer almaya çağırır. Günümüzün en önemli devrimci enternasyonal görevlerinden biri budur.

Partimiz TKEP/Leninist, dünya işçi sınıfının bir parçası olan Türkiye ve Kürdistan işçi sınıfını, emekçi halklarını, yoksul kitlelerini Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetlerinin yanında yer almaya çağırır.

Rusya'nın burjuva iktidarının kendi varlık koşulları gereği, iki Halk Cumhuriyetini desteklemek zorunda kalmış olması kafalarda hiç bir tereddüde yol açmamalıdır. Dünyada ve Türkiye'de emperyalistlerin kimi uşakları Rusya'yı gerekçe göstererek ya bu enternasyonalist görevden uzak durma ya da, boş laflarla tarafsız kalma çağrıları yapıyorlar. Oysa, Rusya, kendi varlık koşullarının zorunlu sonucu olarak, ABD emperyalizminin baskı ve tehditlerine karşı örneğin Küba, Demokratik Kore Halk Cumhuriyeti, Nikaragua gibi sosyalist, halkçı devletlerin yanında yer alıyor; deyim yerindeyse onlara kalkan oluyor.

Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyeti komünist ve devrimcilerinin ABD, İngiliz, Alman ve diğer emperyalist güçlere meydan okuyarak Ukrayna faşizmine karşı başlattıkları cesurca hareket, zafere ulaşması halinde, dünya işçi sınıfına, ezilen, sömürülen emekçi halklarına büyük bir moral ve cesaret kaynağı olacaklar.

Böyle bir zafer, sadece Ukrayna faşist iktidarının değil fakat aynı zamanda onun arkasında duran, saldırılarında cesaretlendiren sözünü ettiğimiz emperyalist güçlerin de yenilgisi olacaktır. Bu nedenle, Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetlerinin zaferi dünya proletaryasının zaferi olacaktır.

Böyle bir zafer aynı zamanda bir dönüm noktası olacaktır. Çünkü böyle bir zafer, dünyada önüne geleni soyan, haracını yiyen birer haydut gibi dolaşan emperyalistler için yüz kızartıcı bir yenilgi olacaktır. Onların güçsüzlüğü, yenilebilirliği ortaya çıkacak emperyalist-kapitalist sistemin çöküş sürecini hızlandıracaktır.

Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri'nin bu cesur adımı ve emperyalist devletlere meydan okuması, bütün emperyalist güçleri, onların güdümündeki bağımlı devletleri derinden sarstı, öfkelendirdi, dengelerini yitirmelerine yol açtı. Bu kudurmuşluk hali içinde, İngiliz emperyalizmi başta olmak üzere, bütün emperyalistler, iğrenç bir bulamaç halinde tehditler yağdırıyorlar. Ama boşuna. Artık kimseyi korkutamıyorlar.

Böylece dünyada net bir saflaşma meydan gelmiş oldu. Bir tarafta başını ABD, İngiliz, AB emperyalistleri ve onlara bağımlı Polonya, Ukrayna, Litvanya, Estonya, Türkiye gibi dünya gerici, faşist devletleri; diğer tarafta, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri, Küba, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Nikaragua, Venezuela gibi sosyalist-halkçı devletler ve kendi varlık koşullarının zorunlu sonucu olarak, bu devletleri destekleyen, arkalarında duran Rusya, Çin, Belarus gibi güçler var. Donbass-Ukrayna çatışmasında bu saflaşma netleşmiştir.

Partimiz TKEP/Leninist bugün süren çatışmalardaki bu saflaşmada tereddütsüz, emperyalist-kapitalist sistemin karşısında duran güçlerin safındadır. Partimiz TKEP/Leninist, Türkiye ve Kürdistan proletaryasını, emekçi sınıflarını; dünya işçi sınıfını, devrimci, emeğin kurtuluşundan yana tüm güçlerini aynı saflarda yer almaya çağırıyor.

Her iki safın dışında kalmaya çağıranlar, gerekçeleri ne olursa olsun, emperyalist kampa hizmet ederler. Çünkü proletaryanın kurtuluşu “tarafsız” kalmakta değil, emperyalist güçlerin yenilgiye uğratılarak emperyalist-kapitalist sistemin dağıtılmasında; bu güçlerin temsil ettiği burjuva egemenliğin yıkılmasında; emeğin iktidarının kurulmasındadır.

Savaş yayılabilir. Böyle bir gelişme, dünyanın bütün kapitalist ülkelerini ekonomik ve siyasi bunalıma sokacaktır. Devrimin koşulları daha da olgunlaşacaktır. Bu durumda dünya proletaryasının görevi, ortaya çıkacak koşullardan kapitalist egemenliği bir devrimle yıkmak için harekete geçmektir.

Tarihin yeni evresinde yeni bir sayfa açılmıştır. Burjuva egemenliklerin yıkılacakları; tüm ülkelerde emeğin iktidarının kurulacağı bir sayfa.

Yüreğimiz Lugansk ve Donetsk Cumhuriyetleriyle, bu cumhuriyetlerin işçi sınıfı, emekçi halkları ve komünist güçleriyle birlikte!

 Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi

 TKEP/Leninist Merkez Komitesi

24.02.2022

Login Form