(Mar 24, 2024) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 25, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 23, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 22, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Eki 09, 2023) Açıklamalar Read more...   |   

Başını ABD'nin çektiği emperyalist haydut devletler Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Rusya halklarına karşı kanlı bir savaş hazırlıyorlar.

İngiliz emperyalizmi bu savaş hazırlığının doğrudan içinde. NATO, bir savaş ve saldırganlık örgütü olarak savaş hazırlığının içinde.

Emperyalistler, Ukrayna, Türkiye, Polonya gibi işbirlikçi bağımlı devletleri bu savaşa girmeleri için cesaretlendiriyor ve öne sürüyorlar. Kendi topraklarında ekonomik ve politik krizle, iç savaşla boğuşan bu işbirlikçi devletler Kırım'dan Rusya'nın kuzeyine kadar uzanacak savaşta ön safta savaşmaya gönüllüler.

Emperyalistler, Rusya'ya karşı bir savaş başlatmayı göze alırlarsa, buna cesaret ederlerse bu savaş emperyalist bir savaş olacaktır. Ancak bu, tarihte gördüğümüz klasik emperyalist paylaşım savaşlarından farklı bir savaş olacaktır.

Böyle bir savaşta emperyalist devletlerin, başka hedeflerinin yanı sıra, başta gelen amacı, eski Sovyet topraklarında sosyalizme dair ne varsa hepsini yok etmek, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini ortadan kaldırmak ve Rusya'da kendilerine bağlı, kendilerine sadık burjuva güçleri iktidara taşımaktır.

Emperyalist-kapitalist sistem çöküyor. Bu sistemin öncü gücü ABD emperyalizmi dünya üzerindeki hegemonyasını kaybediyor. Dünyanın her tarafında emperyalizme ve kapitalizme karşı isyanlar, ayaklanmalar, devrimler ortaya çıkıyor. Dünya proletaryası ve emekçi halkları kapitalizme karşı ayağa kalkmıştır.

İnsanlık, yeni bir evreye, kapitalizmden komünizme toplumsal devrimler yoluyla geçiş çağına girmiştir. Emperyalist haydut devletler, bu durumu değiştirmek için yüzyılımızın başında dünya proletaryasına ve emekçi halklarına karşı küresel bir iç savaş başlatmışlardı. Proletarya ve emekçi halklar buna isyanlarla, devrimci kitle eylemleriyle, ayaklanmalarla ve devrimlerle karşılık verdiler. Ayaklanmalar ve devrimler şimdi her yerde!

Küresel iç savaştan sonuç alamayan emperyalist devletler, şimdi komünizme, dünya proletaryasına ve emekçi halklarına karşı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'den Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne kadar, dünyanın her tarafına yayılacak bir dünya savaşı hazırlığına başlamış bulunuyorlar. Dünya işçi sınıfı ve onun bir parçası olan, sosyalizme özlem duyan, sosyalizm deneyiminin kültürünü ve çok zengin değerlerini koruyan Rusya proletaryası emperyalistlerin amaçları önündeki en büyük engeldir.

Emperyalist haydutlar, bir dünya savaşını göze alırlarsa işte bunları ortadan kaldırmak, işçi ve emekçi halkların komünizm umutlarını, hayallerini tümden yok etmek için savaşı başlatacaklar. Böyle yaparak kapitalist üretim biçimini ayakta tutacaklarını ve dünya halklarının kanını emmeye devam edeceklerini hesaplıyorlar.

Ama hesapladıklarının tam tersi sonuçlarla karşılaşacaklar. Hitler faşizmi sosyalizmi ortadan kaldırmak için Sovyet halklarına saldırmıştı. Sonunda, Alman faşizmi tarihin çöplüğünü boylarken dünyanın üçte birinin sosyalizme geçmesinin yolunu da açmış oldu. Bu defaki saldırı da, en başta Rusya'da ve bir dizi eski Sovyet ülkesinde olmak üzere, pek çok ülkede sosyalist iktidarın yolunu açacaktır.

Şimdi aynı koşullarda değiliz elbette. Koşullar, bütün dünyanın komünizme geçişi için son derece uygun hale gelmiştir. Devrimci durum bütün emperyalist-kapitalist ülkelere yayılmıştır. Maddi koşullar bütün dünyada komünizm için olgunlaşmış halde. Proletarya, emekçiler, yoksul, ezilen halklar ABD dahil her yerde kendi burjuva hükümetlerine, burjuva sınıfın egemenliğine karşı ayaklanıyorlar. İç savaş, emperyalist-kapitalist sistemin lideri durumundaki ABD topraklarına kadar yayılmıştır.

Türkiye ve Kürdistan komünist güçleri, işçi ve emekçileri, enternasyonal dayanışma görevlerini olası bir savaşta emperyalist kampta yer alması kesin olan faşist devlete karşı devrim ve komünizm savaşını yükselterek yerine getirecekler.

Savaş çıkması halinde şiarımız “silahını kendi burjuva hükümetine çevir” şeklinde olacak!

Zafer Donetsk-Lugansk-Rusya halklarının ve dünya proletaryasının olacak!

Emperyalist-kapitalist sistem çökecek; insanlık komünizme yürüyecek!

TKEP/Leninist Merkez Komitesi

12.04.2021

Login Form