(Haz 10, 2019) Açıklamalar Read more...   |    (Ara 20, 2018) Açıklamalar Read more...   |    (May 05, 2018) Açıklamalar Read more...   |    (Şub 23, 2018) Açıklamalar Read more...   |    (Oca 14, 2018) Açıklamalar Read more...   |   

İşçiler;

Aylardır geliyorum diyen ve Partimizin defalarca işaret ettiği ekonomik bunalımın yeni bir kriz dalgası artık kıyıları dövmeye başladı. Tekelci kapitalist ekonomi iflas sürecine girmiştir: Türkiye iflas ediyor.

Tekelci kapitalist ekonominin bunalımı yeni değil; yıllarca var. İşte şimdi işçi sınıfı, emekçiler, yoksul halklar, işsizler, küçük esnaf, küçük ve yoksul köylü üzerinde böyle yıkıcı sonuçlara yol açacak yeni bir kriz dalgasıyla karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz.

Büyük şirketlerden, bankalara, oradan mahalledeki küçük esnafa kadar iflaslar zinciri başladı.

Kapitalistlerin baskı ve sömürüsü dizginsiz biçimde sürerken bunlara karşı yapılan tüm grevler yasaklanıyor, eylemler engelleniyor, faşist devlet ve dinci faşist iktidar tam bir itiat ve sessizliği dayatıyor.

Tekelci kapitalist düzen çöküyor, burjuva toplum çürüyor. Bu sömürü düzeni, açlıktan, sefaletten, işsizlikten, yoksulluktan başka bir şey üretemez; hiç bir yaşamsal sorunu çözemez, bunalımdan bunalıma, krizden krize yuvarlanmaktan başka bir şey yapamaz artık.

Yaşadığımız tüm sorunların kaynağı, nedeni, temeli tekelci kapitalist düzenin kendisidir.

Bu sömürü düzeninden, tekelci kapitalist düzenden kurtulabiliriz; kurtulmalıyız. Kurtuluşun yolu, bu düzeni bir devrimle yıkmak; yerine daha ileri, daha gelişmiş bir toplum biçimi olan sosyalizmi kurmaktır.

 

Ezilen Kürt Halkı

Sizi on yıllar boyu ezen, köleleştiren, baskı ve terörle egemenlik altında tutan faşist devlet ve tekelci kapitalist düzen çöküyor. Bu düzen ve dinci faşist iktidar, bir yandan “çözüm süreci” ile sizi oyalarken öbür yandan faşist devleti bir imha savaşına hazırladı. Cizre’de, Nusaybin’de, Sur’da ve Kürdistan’ın daha pek çok yerinde uçak ve helikopterlerle, toplarla evlerinizi bombaladı, çocuk-yaşlı, kadın-erkek demeden önüne geleni katletti.

Bu düzenin ve onun tüm iktidarlarının size ölüm ve acıdan başka bir şey getirmeyeceğini yaşayarak gördünüz. İşte şimdi bu düzen iflas ediyor, çöküyor. Bu çöküşü durdurmak için erkene aldıkları seçimler de işe yaramayacak. Bu seçimler, düzeni kurtarmak için düzenlenen bir oyundur ve galibi şimdiden bellidir. Dinci faşist iktidarın seçimlerle gideceğini, sorunlarınızın çözüleceğini kim söylerse bilin ki sizi aldatıyor, oyalıyor, düşmanınıza zaman kazandırıyor.

Kendi kaderinizi tayin hakkı dahil, yaşamsal sorunlarınız ancak bir devrimle ve bu devrimde kurulacak Geçici Devrim Hükümetiyle çözülebilir.

Düzen iflas ederken, böyle bir devrimin ve Devrimci Hükümetin koşulları oluşmuştur. Türkiye ve Kürdistan halkları mücadele birliği ile tekelci kapitalist egemenliği ve onun faşist iktidarlarını yıkabilir. Düzenin iflası bu fırtınanın habercisidir. Bu fırtınaya, ayağa kalkmaya, devrime dönüşecek bir ayaklanmaya hazır olalım!

 

Emekçiler, Gençler;

Tekelci kapitalist düzen ve dinci faşist iktidar iflas ediyor. Galibi şimdiden belli bir seçim oyunuyla bunun önünü kesmeye çalışıyorlar ama nafile! Ne seçimleri tanıyın ne de sonuçlarını.. Her tarafı çatırdayan, çökmeye yüz tutan bu düzene son vermek için harekete geçelim.

Yaşamsal sorunlarımızı ancak bir devrimle birlikte kurulacak Geçici Devrim Hükümeti çözebilir. Sadece Geçici Devrim Hükümeti, tekelci birliklere, bankalara, büyük şirketlere el koyarak, büyük toprakları kamulaştırarak; esnafın, küçük köylünün, emekçilerin banka boçlarını iptal ederek, emekçiler üzerindeki haciz ve ipoteklere son vererek yaşamsal sorunlarımızı çözemeye başlayabilir.

Zindanları yıkıp tutsakları özgürleştirerek, devlet aygıtını dağıtarak, politik iktidarı fethederek kurtuluşun yolunu açabiliriz. Tekelci burjuva sınıfın egemenliğini temellerinden sarsacak bir fırtına yaklaşıyor.

Ayaklanalım, emeğin iktidarını kuralım!

15.05.2018

TKEP/Leninist

Merkez Komitesi

Login Form