(May 21, 2020) Açıklamalar Read more...   |    (Nis 30, 2020) Açıklamalar Read more...   |    (Nis 08, 2020) Açıklamalar Read more...   |    (Oca 28, 2020) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 18, 2019) Açıklamalar Read more...   |   

Emperyalizme, Kapitalizme, Faşizme, Siyonizme ve Gericiliğe Karşı Ortak Mücadeleyi Geliştirelim!

Emekçi sınıflar ve ezilen; baskı, sömürü ve kölelik altında tutulan halklar dünyanın her tarafında emperyalizme, kapitalizme, faşizme, siyonizme ve gericiliğe karşı ayaklanıyor, isyan ediyor, özgürlük ve tam kurtuluş için harekete geçiyorlar.

Gittikçe yayılan ve şiddetlenen bu mücadele sonucunda dünya genelinde olduğu gibi Ortadoğu’da da devrimci bir durum oluşmuştur.

Filistin halkı, siyonizme karşı on yıllardır kahramanca bir mücadele yürütüyor. Kürdistan ve Türkiye halkları aynı şekilde, emperyalizme, faşizme ve kapitalizme karşı on yıllardır kesintisiz bir mücadele yürütüyorlar.

Filistin, Kürdistan ve Türkiye devrimci güçlerinin ve halklarının bu kadar uzun süren mücadelelerinde zengin bir deneyim elde edildi. Elde edilen bu deneyim zafere giden yolda bizim dayanağımızdır. Yine aynı süre içinde Filistin, Kürdistan ve Türkiye devrimci güçleri arasında güçlü, uluslararası bir dayanışma ortaya çıkmıştır.

Filistin devrimci güçleri, 1980’de faşist diktatörlük yıllarında Kürdistan ve Türkiye devrimci hareketine, en zorlu koşullarda her türlü desteği vererek enternasyonal dayanışma elini uzattı. Türkiye ve Kürdistan devrimcileri de, siyonizme karşı savaşta Filistinli yoldaşlarıyla omuz omuza, yan yana savaşırken toprağa düştüler. Güney Lübnan’da Şkeyf Kalesinde siyonistlere karşı savaşırken toprağa düşen İmam Ateş, Mustafa Çetiner ve Baalkek’te siyonistlerin bombardımanı sonucu toprağa düşen “Teğmen Ali (Cevat Saim Çelen) yoldaşlar; eyleme dayalı enternasyonal dayanışmanın en iyi örnekleri oldular.

Üç ülkenin devrimleri arasındaki enternasyonal dayanışma, Filistin, Kürdistan ve Türkiye devrimcilerinin birbirine karışan kanlarıyla karılmıştır.

Son yıllarda, emperyalist-siyonist ve bölge gericiliği planları doğrultusunda Suriye’yi faşist çetelerin ele geçirmeleri ve iktidarlarını kurmaları için kanlı bir savaş başlatıldı. Ancak Suriye halkları, büyük bir ortak mücadele örneği vererek emperyalist-siyonist-gericilik planlarının hayata geçirilmesine izin vermediler. Bu ortak mücadele sonucunda şimdi tüm işgalciler çekilme noktasına gelmişlerdir.

Kürt ulusunun tam hak eşitliği temelinde demokratik haklarının tanınması Suriye halklarının emperyalizme-siyonizme-gericiliğe ve işgale karşı ortak mücadelesini güçlendirecektir.

Filistin, Kürdistan ve Türkiye devrimci güçleri bu savaşta faşist çetelere karşı savaşarak bu planların bozulmasında önemli bir rol oynadılar. Suriye savaşı, üç ülkenin devrimci güçleri arasındaki dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Suriye savaşını da kapsayan bu uzun dönemde, mücadelenin araçları, biçimleri, hedefleri konusunda olduğu gibi enternasyonal dayanışma alanında da önemli bir deneyim elde edilmiş oldu. Bu deneyimlerin devrimci güçler tarafından birlikte değerlendirilmesi devrimlerimizi güçlendirecek ve zafer yolunu kısaltacaktır.

Dünyada ve Ortadoğu’da ortaya çıkan devrimci durum bir yerde zafere ulaşacak devrimin zincirleme etki yapmasının da koşullarını yarattı. Artık hiç bir devrimin etkisi gerçekleştiği ülkenin sınırları içinde kalamaz. Aksine, zafere ulaşacak her devrim uluslararası alanda devrimci etkide bulunacak ve başka ülkelerin devrimlerine ivme katacaktır.

Özellikle Ortadoğu’da gerçekleşecek bir devrimin yaratacağı devrimci sonuçlar ivedi olarak biraraya gelmemizi ve geleceğe yönelik bir perspektif belirlemeyi, politik ve pratik görevleri birlikte tartışmayı dayatmaktadır.

Enternasyonal dayanışma Filistin, Kürdistan ve Türkiye devriminin zafere ulaşmasının vazgeçilmez koşuludur. Bu nedenle, Parti ve örgütlerimiz bu dayanışmayı ne kadar iyi örgütlerlerse devrimlerimiz de o ölçüde güçlenecek ve zafere daha hızlı ulaşacaktır.

Parti ve Örgütlerimizin bu konuda atacakları hızlı ve pratik adımlar Filistin, Kürdistan ve Türkiye işçi sınıflarının kendi aralarındaki ilişkiyi güçlendirecek, her ülkede işçi sınıfının devrim mücadelesinde ağırlığını, öncülüğünü ve çekiciliğini artıracaktır.

Bu hedefi gerçekleştirmek üç ülkenin devrimi açısından yaşamsal önemdedir. Çünkü, devrimin zafere ulaşması, ezilen ve sömürülen halkların politik özgürlüğü ve tam kurtuluşu gerçekleştirmeleri işçi sınıfının devrime önderlik etmesine bağlıdır.

Devrimlerimiz arasında enternasyonal dayanışma, tarihteki örneklerde olduğu gibi, somut olarak devrimci eylemler ve devrimci araçlara başvurma temelinde geliştirilecektir.

Yaşasın Ortadoğu Devrimci ve Komünist Güçleri Arasındaki Enternasyonal Dayanışma!

Zafere Kadar Devrim!

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi

Türkiye Komünist Emek Partisi /Leninist

Login Form