(Mar 24, 2024) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 25, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 23, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Kas 22, 2023) Açıklamalar Read more...   |    (Eki 09, 2023) Açıklamalar Read more...   |   

Makale Dizini

D) Toplumsal Alanda

a- İşçilerin Korunması,

1- 14 yaşından küçük çocuk emeğinin yasaklanması; işgününün yedi saat, beş günlük haftalık çalışmanın 35 saat olması; sağlığa zararlı ve ağır işlerde çalışmanın altı saate indirilmesi.

2 - Hangi gerekçeyle olursa olsun, işçi ücretlerinde kesinti yapılmasının yasaklanması.

3 - İşçi sınıfının sendikalarda örgütlenmesi, sendikaların ekonominin yönetimine katılması; sendikalaşma özgürlüğünün sağlanması.

4 - İşçi sigortalarının sendikalar aracılığıyla işçilerin yönetiminde olması.

5 - Çeşitli kapitalist ülkelerde çalışan Türkiye ve Kürdistanlı işçilerin emeğinin korunması için mücadele.

6- Sağlık hizmetlerinin yeniden düzenlenerek, tüm kitleleri kapsayacak biçimde genişletilmesi koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması. Tüm özel sağlık hizmetlerinin kamulaştırılması; sağlık hizmetlerinin parasız olması.

b- Kadınların Korunması

1- Kadın işçiler kadın sağlığına aykırı işlerde çalıştırılamaz;

2- hamile kadınların, doğumdan önce ve sonra olmak üzere dörder ay ücretli izinli sayılması, istediği kadar ücretsiz izin alması;

3- analığın doğal bir hak ve toplumsal bir hizmet olarak kabul edilmesi;

4- çocuklar için 24 saat kreş, yuva ve oyun parklarının yaygınlaştırılması;

5- kadınların her türlü toplumsal eşitsizliğinin ortadan kaldırılması ve erkeklerle yaşamın tüm alanlarında gerçek eşitliğin sağlanması, örgütlenme hakkının korunması;

6- kadınları köleleştirici tüm ideolojilere karşı mücadele...

E) Haberleşme, Kültür, Konut Alanında

1- Özel televizyon ve diğer özel kitle haberleşme araç ve kuruluşların zor alımı yoluyla kamulaştırılması.

2 - Özel sermayenin elindeki kağıt işletmeleri, kağıt stokları, basım - yayın - dağıtım evlerinin, özel basının kamulaştırılması; emekçi kitlelerin kendi kültürlerini geliştirme olanağının sağlanması.

3 - Tüm özel okul, dersane, kültür vakıflarının kamulaştırılması; temel eğitimin parasız ve zorunlu hale getirilmesi; eğitimin şoven, ırkçı, gerici, dini, faşist vb. burjuva ideolojisinin tüm etkisinden arındırılması; proleter sosyalist temellerde yeniden düzenlenmesi.

4 - Okulların askerin, polisin ve hükümetin etkisinden arındırılması; üniversitelerin demokratik ve özerk yapıya kavuşturulması.

5 - Özel spor kulüp ve tesislerinin kapatılması, kitle sporunun yaygınlaştırılması.

6- Büyük sermaye yapı şirketlerinin, özel sermayeli otel, motel, dinlenme tesislerinin, emlakçılık şirketlerinin, özel mimar, mühendislik ve tüm özel teknik büroların kamulaştırılması; işçilerin ve diğer emekçilerin sağlığa uygun konutlara yerleştirilmesi ve temiz bir çevrede dinlenme olanaklarına kavuşturulması; kiraların, kiracıların gelir durumuna göre düzenlenmesi ve düşük tutulması.

7 - Sanayii ve nükleer sanayiinin doğayı ve toplumsal yaşamı tehdit etmesinin önlenmesi, temiz ve korunmuş bir doğa için gerekli önlemlerin alınması.

 

İşçi sınıfının kurtuluşu için savaşan TKEP /LENİNİST, tüm ezilen ve sömürülenleri, kendilerini kurtaracak olan işçi sınıfının öncülüğünde devrimci saflarda birleşmeye; bu programda belirtilen İSTEMLER ve ÖNLEMLER'i yerine getirmek için mücadele etmeye çağırır.

Login Form